Crece Psicología

886 11 53 85

info@crecepsicologia.es

Como axudar os nosos fillos e fillas nos estudios

Os dejo el artículo completo que he escrito para la revista COMUNIDADE publicado este mes de Noviembre.
https://sites.google.com/site/almacenderevistas/revistas/N08.pdf?attredirects=0&d=1

¿CÓMO AXUDAR AOS NOSOS/AS FILLOS/AS NOS ESTUDIOS?

Un dos problemas máis graves cos
que se enfrontan os pais e nais de hoxe é o fracaso escolar dos seus fillos e
fillas. Este problema non só pode influír na felicidade do/a fillo/a, na súa
autoestima e no seu futuro, senón que tamén pode alterar o clima familiar. Os
pais e as nais poden intervir de forma positiva no éxito escolar; recentes
estudios mostran que a diferenza máis importante entre o éxito e o fracaso
escolar recae na axuda e motivación recibida en casa por parte dos seus
proxenitores.
Resulta case imposible poñerlles
freos aos nenos e nenas con motivación, sentido da responsabilidade e
capacidade de esforzo pois sairán ben parados na maioría das tarefas que
acometan. A responsabilidade consiste na capacidade de tomar decisións dunha
forma independente. É dicir, no caso dos fillos e fillas é o funcionamento no
que xa non precisan os/as adultos/as para que lles digan en todo momento o que
teñen que facer. Cun alto nivel de responsabilidade terán moitas máis
posibilidades de render na escola. Os nenos e nenas aos que se lles ensina a
ser responsables na casa, aprenden a organizar e asumi-las súas consecuencias
dos seus actos. Cunha actitude positiva, unha forte motivación, unha gran
vontade, ganas de esforzarse e desexo de triunfar, supéranse moitas
dificultades e motivacións.
·        
Organización do hábito de estudio.
A organización é un dos elementos
máis importantes no estudio. O hábito acádase con constancia, co día a día.
O horario de estudio é diferente segundo a idade do/a
estudante. Sempre que sexa posible, debe organizarse un horario regular de
estudio, é dicir, o mesmo tempo cada día. Aínda que requira cambiarse o horario
de vez en canto, debe procurarse mantelo o máximo de tempo posible. Os hábitos
establécense a través da constancia e do tempo.
O plan de estudios semanal permite axustarse ás necesidades e tempo
dispoñibles. É recomendable realizar catros plans: xeral, planificación global
de todo o curso; mensual, planificación do previsto durante un mes; semanal,
planificación prevista durante a semana; e diario. Sempre tendo en conta que o
descanso contribúe un maior aproveitamento e rendemento escolar.
Dispoñer dun lugar axeitado e tranquilo é un factor importantísimo xa que
facilita o estudio, aumenta o rendemento e tamén faise máis agradable. Debe ser
un lugar fixo e permanente, ventilado e cunha temperatura agradable. É de vital
importancia controlar a postura do/a estudante, xa que co tempo as malas
posturas poden carrear problemas.
·        
A motivación ao estudio.
A motivación se desenrola pouco a
pouco. Para desenvolvela cara os estudios, a función dos pais e nais deberá
empezar por reforzar os logros dos fillos e fillas, fortalecendo a autoestima.
Para conseguir motivar aos fillos/as débense usar como ferramentas a paciencia
e unha comunicación afectiva. Mostrar respecto polos/as fillos/as, evitando ser
excesivamente esixentes con eles/elas ou xulgalos/as continuamente.
O excesivo control ou a
sobreprotección non son aliados para acadar este fin, pois non deixan que o
fillo ou filla experimente e vexa as consecuencias dos seus actos. Cando os
fillos/as teñen un dominio eficaz sobre os seus actos, que os entenden e
valóranse capaces chegan máis fácil a automotivarse.
Recomendacións:
Identifique os
comportamentos positivos e esforzos que fai o seus fillo ou filla.
Recoñeza os feitos
concretos que realiza e non se perda nas xeneralidades.
Non garde os eloxios aos seus fillos/as pensando que
facer as cousas ben é o seu deber.
Un aspecto fundamental para
estimular a motivación do seu fillo/a é fortalecer a autoestima, pois se ten un
bo concepto de si mesmo/a aceptará os retos da vida. Un ambiente familiar que
respecte ao fillo/a como individuo que comprenda as súas necesidades e que lle
rodee dun amor cálido e compresivo é o mellor sistema para acadar éxito
académico e como persoa. Si o/a fillo/a sabe que os seus pais confían nel,
el/ela tamén confiará en si mesmo/a.
Para fomentar a autoestima:
Comunique os/as
fillos/as que disfruta da súa compañía.
Evitar comparacións
entre irmáns  ou irmás, amigos/as.
Ante os erros : axuda e ánimos con mensaxes
gratificantes.
Trato sincero,
aceptando, respectando e con cariño desinteresado.

Deja un comentario

×